Giới thiệu sản phẩm

Sở hữu bảo hiểm tai nạn cá nhân, người mua được chi trả số tiền bồi thường khi gặp rủi ro không may hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn. Thời hạn bảo hiểm lên đến một năm và có thể gia hạn ngay khi hết thời gian bảo hiểm.

Đây là một hình thức bảo vệ thiết yếu giúp các cá nhân.

Đối tượng bảo hiểm

Công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 01 tuổi đến 70 tuổi (tính theo lần sinh nhật gần nhất), loại trừ các đối tượng sau đây:

Các điểm loại trừ chính

* Chi tiết các điểm loại trừ được quy định tại Quy tắc bảo hiểm do PVI ban hành (XEM NGAY).

Các gói quyền lợi

Bảo hiểm AC30 AC60 AC100
Tử vong/ Mất tích 30.000.000đ 60.000.000đ 100.000.000đ
Thương tật toàn bộ 30.000.000đ 60.000.000đ 100.000.000đ
Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật
Thương tật tạm thời theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật
Tổng số tiền bảo hiểm 30.000.000đ 60.000.000đ 100.000.000đ
Điều khoản mở rộng Ngộ độc thức ăn đồ uống

Tải quy tắc bảo hiểm áp dụng

Theo Quy tắc bảo hiểm Tai nạn Cá nhân theo quyết định số 1359/QĐ-PVIBH ngày 21/08/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Messenger