Giới thiệu sản phẩm

Chỉ trong thời gian ngắn nữa mọi người dân sẽ phải từng bước quay lại với cuộc sống bình thường để học tập, làm việc và lao động sản xuất... Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, và với mong muốn giúp khách hàng được an tâm hơn khi quay lại cuộc sống thường nhật trong giai đoạn “Sống chung với dịch”. Bảo hiểm PVI giới thiệu chương trình “AN TÂM 365 NGÀY” để khách hàng tham gia có thể an tâm hơn về vấn đề rủi ro bệnh tật nhằm ổn định được tinh thần để nâng cao hiệu quả công việc.

Đối tượng bảo hiểm

Công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 01 tuổi đến 60 tuổi, loại trừ các đối tượng sau đây:

Các điểm loại trừ chính

* Chi tiết các điểm loại trừ được quy định tại Quy tắc bảo hiểm do PVI ban hành (XEM NGAY).

CÁC GÓI GIẢI PHÁP BẢO VỆ SỨC KHỎE

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
(Bao gồm dịch bệnh)
GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CAO
A. Tử vong do ốm đâu và bệnh tật 30.000.000đ 50.000.000đ
B. Tử vong do tai nạn 30.000.000đ 50.000.000đ
C. Quyền lợi nằm viện và phẩu thuật do ốm đau bệnh tật 30.000.000đ 50.000.000đ
Trợ cấp trong thời gian nằm viện (tối đa 60 ngày/năm)
Trợ cấp trong 10 ngày đầu tiên 150.000đ/ngày 250.000đ/ngày
Trợ cấp 20 ngày tiếp theo 90.000đ/ngày 150.000đ/ngày
Trợ cấp 30 ngày tiếp theo 60.000đ/ngày 100.000đ/ngày
Trợ cấp tại BV Đông y trong 60 ngày 60.000đ/ngày 100.000đ/ngày
2. Trợ cấp phẩu thuật do ốm đau bệnh tật Thanh toán theo bảng tỷ lệ trả tiền phẩu thuật

Thời gian chờ

Tử vong do tai nạn: miễn thời gian chờ

Bệnh thông thường: 30 ngày

Bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 365 ngày

Tử vong do ốm đau bệnh thông thường: 30 ngày

Tử vong do bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 365 ngày

Tải quy tắc bảo hiểm áp dụng

Theo Quy tắc bảo hiểm Con người kết hợp theo Quyết Định số 1312/QĐ-PVIBH ngày 27/10/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty bảo hiểm PVI.

Messenger